Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Husordensregler

Husordensregler

Publisert 16-09-2016

HUSORDENSREGLER
FOR
BEKKESTUKOLLEN BOLIGSAMEIE I OG II
 

 1. Husordensreglene har som mål å skape gode naboforhold innen sameiet. Alle bør derfor lojalt følge reglene. Sameiere er ansvar­lig for at reglene overholdes av egen husstand og eventuelle leie­boere. 
 2. Husordensreglene er et supplement til boligsamei­ets vedtekter. Meldinger fra styret til beboerne ved rundskriv eller oppslag som supplerer de gje­l­dende regler, gjelder midlertidig på samme måte som husordensreglene, inntil de kan vedtas av sameiermøtet. 
 3. Garasjene og trapperom skal holdes ryddig. Ingen fellesrom kan brukes som lagringsplass for den enkelte beboer. Bilvask, olje­skift og reparasjoner er ikke tillatt i garasjen.         Gjesteparkeringsplassene er reservert for gjester.
   
  4.      Ytre inngangsdører (til heishuset), kjellerdører og garasjedører skal alltid være låst.       
           Personer som man ikke kjenner, skal ikke slippes inn i bygnin­­­­gen.

  5.      Husholdningsavfall skal pakkes forsvarlig og plas­se­res i con­tai­nerne i søppelboden.   
           Containere mer­ket ”papir” skal bare bru­­kes til kartonger og papir. Annet avfall som eks.
           gamle møbler etc. må bebo­erne selv sørge for å kaste på eks. Isi.
   
  6.     Alle former for sjenerende støy (høy musikk, boring, hamring etc.) må ikke forekomme i  
          tidsrommet 23.00 – 07.00. For å sikretrivsel og hygge bør støynivået generelt holdes på et
          akseptabelt nivå.
  Ved spesielle anledninger, eksempelvis i forbindelse med selskapelighet ut over kl. 23.00 bør medbeboere i tilstøtende leiligheter varsles på forhånd.
  Unødig støy bør også unngås mellom kl. 17.00-18.00 av hensyn til dem som er avhengig av ettermiddagshvil.
   
  7.       Lufting av sengetøy, tepper etc. og tørking av tøy på terrassene må
  foregå på en slik måte at det ikke generer naboene.
  Gressmatter på terrassene skal fjernes om vinteren for å hindre vannansamling og lekkasje.
  Avløpsrennen på terrassen må holdes fri for løv og lignende.
  Markiseduk skal være bredstripet hvit/gul.
   
  8.       Det må ikke holdes dyr i leiligheten uten styrets samtykke.
   
  9.       Utleie av leiligheter skal meldes til styret. Utleieren har ansvar for at leietakeren er kjent med så vel vedtektene som husordensreglene og er villige til å innordne seg disse. Dette skal bekreftes skriftlig på dertil beregnet skjema.
   
  10.     Alle beboere er medansvarlige for at fellesrom og utearealer til hver tid er velstelt og ryddig. Den enkelte sameier/beboer må – om nødvendig med leiet hjelp – regelmessig utføre renhold utenfor egen leilighet. Det vil si det flislagte gulvet på svalgangen, gelendret, egen inngangs­dør, karmer på dør og vinduer + vannbordet under vinduene. Likeledes må det regelmessig gjøres rent på terrasser og gelendre på stuesiden.
   
  11.     Parabolantenner er ikke tillatt
   
  12.     Endringer i husordensreglene må gjøres av sameiermøtet med alminnelig flertall.
   
   
  Bærum 1996                    
   
   
  Husordensreglene vedtatt av sameiermøte 19. juni 1996.
  Revidert av sameiermøte 26. mars 2011
  samt
  sameiermøte 16. april 2015.

Husordensregler

Publisert 16-09-2016

HUSORDENSREGLER
FOR
BEKKESTUKOLLEN BOLIGSAMEIE I OG II
 

 1. Husordensreglene har som mål å skape gode naboforhold innen sameiet. Alle bør derfor lojalt følge reglene. Sameiere er ansvar­lig for at reglene overholdes av egen husstand og eventuelle leie­boere. 
 2. Husordensreglene er et supplement til boligsamei­ets vedtekter. Meldinger fra styret til beboerne ved rundskriv eller oppslag som supplerer de gje­l­dende regler, gjelder midlertidig på samme måte som husordensreglene, inntil de kan vedtas av sameiermøtet. 
 3. Garasjene og trapperom skal holdes ryddig. Ingen fellesrom kan brukes som lagringsplass for den enkelte beboer. Bilvask, olje­skift og reparasjoner er ikke tillatt i garasjen.         Gjesteparkeringsplassene er reservert for gjester.
   
  4.      Ytre inngangsdører (til heishuset), kjellerdører og garasjedører skal alltid være låst.       
           Personer som man ikke kjenner, skal ikke slippes inn i bygnin­­­­gen.

  5.      Husholdningsavfall skal pakkes forsvarlig og plas­se­res i con­tai­nerne i søppelboden.   
           Containere mer­ket ”papir” skal bare bru­­kes til kartonger og papir. Annet avfall som eks.
           gamle møbler etc. må bebo­erne selv sørge for å kaste på eks. Isi.
   
  6.     Alle former for sjenerende støy (høy musikk, boring, hamring etc.) må ikke forekomme i  
          tidsrommet 23.00 – 07.00. For å sikretrivsel og hygge bør støynivået generelt holdes på et
          akseptabelt nivå.
  Ved spesielle anledninger, eksempelvis i forbindelse med selskapelighet ut over kl. 23.00 bør medbeboere i tilstøtende leiligheter varsles på forhånd.
  Unødig støy bør også unngås mellom kl. 17.00-18.00 av hensyn til dem som er avhengig av ettermiddagshvil.
   
  7.       Lufting av sengetøy, tepper etc. og tørking av tøy på terrassene må
  foregå på en slik måte at det ikke generer naboene.
  Gressmatter på terrassene skal fjernes om vinteren for å hindre vannansamling og lekkasje.
  Avløpsrennen på terrassen må holdes fri for løv og lignende.
  Markiseduk skal være bredstripet hvit/gul.
   
  8.       Det må ikke holdes dyr i leiligheten uten styrets samtykke.
   
  9.       Utleie av leiligheter skal meldes til styret. Utleieren har ansvar for at leietakeren er kjent med så vel vedtektene som husordensreglene og er villige til å innordne seg disse. Dette skal bekreftes skriftlig på dertil beregnet skjema.
   
  10.     Alle beboere er medansvarlige for at fellesrom og utearealer til hver tid er velstelt og ryddig. Den enkelte sameier/beboer må – om nødvendig med leiet hjelp – regelmessig utføre renhold utenfor egen leilighet. Det vil si det flislagte gulvet på svalgangen, gelendret, egen inngangs­dør, karmer på dør og vinduer + vannbordet under vinduene. Likeledes må det regelmessig gjøres rent på terrasser og gelendre på stuesiden.
   
  11.     Parabolantenner er ikke tillatt
   
  12.     Endringer i husordensreglene må gjøres av sameiermøtet med alminnelig flertall.
   
   
  Bærum 1996                    
   
   
  Husordensreglene vedtatt av sameiermøte 19. juni 1996.
  Revidert av sameiermøte 26. mars 2011
  samt
  sameiermøte 16. april 2015.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Bekkestua

Onsdag
°C
Torsdag
°C
Fredag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Bærumsveien
Bekkestua